Skip links
AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Over onsVijf

TIJD VOOR VITALE GEMEENSCHAPPEN

Anders voor elkaar

VIJF staat voor de vier deelnemende organisaties en de burger. VIJF is ontstaan doordat PSW, De Zorggroep, Wel.kom en VIGO-Vincent van Gogh een toekomstvisie delen. Een ideaalbeeld van vitale gemeenschappen waarbij het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wij zorgen vanuit één gezamenlijk startpunt voor leefbaarheid in de wijken en de best passende ondersteuning of zorg voor elke inwoner. We doen precies datgene dat nodig is. Zonder indicaties en vertragende administratie. Zo weten inwoners meteen waar ze terecht kunnen, hoeven ze maar een keer hun verhaal te vertellen en krijgen ze direct de hulp die ze nodig hebben.

Visie Vijf

Inwoners varen wel bij een sterke en veerkrachtige basis van burgerkracht in de samenleving. Het realiseren van dit soort vitale gemeenschappen vraagt een andere benadering van buurten met hun kracht en ondersteuningsbehoefte. Een benadering die het accent legt op de inwoners en waarin inwoners ‘echt’ worden gezien. Wat maakt het leven voor een inwoner betekenisvol? In hoeverre kunnen ze participeren in sociale relaties? Wat kunnen inwoners zelf of met hulp van anderen? Welke krachten en talenten hebben inwoners?

Onze belofte

Inwoners behalen hun doelen, gericht op zelfredzaamheid, vanuit vitale gemeenschappen. We ondersteunen dit door het bouwen van een stevige sociale basis, passende ondersteuning, kwalitatief toegankelijke informatie en voorzieningen in de buurt.

Onverwachte oplossingen

Een passend antwoord is voor iedereen anders. Daarom gaan we eerst op zoek naar het echte probleem achter de vraag. Los van het reguliere zorgaanbod bekijken we welke behoefte er is en wat de mogelijkheden zijn. De oplossing ligt dan ook vaak ergens anders dan waar je hem in eerste instantie zou verwachten. In het eigen netwerk of in een andere aanpak, met groepsgewijze activiteiten, bijeenkomsten met gelijkgestemden of eHealth bijvoorbeeld. Hiermee kan vaak al veel worden voorkomen of opgelost. Formele zorg is dan nog niet nodig. Zo verlagen we de druk op de zorg en kunnen we iedereen helpen met een passende oplossing, binnen het budget van de gemeente.

Lokaal verankerd

VIJF is ontstaan uit een samenwerking tussen vier bekende aanbieders in het welzijns- en zorgdomein. Met uiteenlopende expertisegebieden (welzijnswerk, geestelijke gezondheid- en verslavingszorg, ouderenzorg en ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen) zitten we diepgeworteld in de Limburgse gemeenschap. We kennen de wijken, de cultuur en gewoontes. We weten wat er speelt, welke problemen er zijn én waar de kansen liggen. We maken onderdeel uit van de netwerken en hebben goede relaties met alle betrokken partijen. Zo kunnen we snel aan de slag om op lokale situaties in te spelen. Dit doen we niet alleen met de organisaties binnen VIJF, we werken samen met partners (in wisselende samenstellingen) om passend invulling te geven aan de vraag binnen een specifieke gemeente of regio.

"Mensen moeten meteen weten waar ze terecht kunnen, hun verhaal maar één keer vertellen en direct de ondersteuning krijgen die passend is."

- Stephan Bodde (PSW) -

Maatschappelijk verankerd

Wij hebben VIJF opgericht omdat we ervan overtuigd zijn dat de organisatie van het huidige ondersteunings- en zorgaanbod tekortschiet. We moeten samenwerken om de kwaliteit van leven in onze wijken en onze samenleving te waarborgen. Voor inwoners en voor zorgverleners. Wij zijn er niet om te groeien, sterker nog, we zijn er om de zorgvraag terug te dringen. Dat doen we door op een nieuwe manier te werken. Door samen te gaan voor kwaliteit met de kosten ‘in control’. Vol overtuiging gaan wij aan de slag om binnen het gestelde budget de zorg te leveren die nodig is. Met zorgverleners weer in hun kracht. Met inzichtelijke data over wat deze zorg kost en hoe geldstromen lopen kunnen we bijsturen en samen met de gemeente keuzes maken waarmee we het maatschappelijk doel behalen: mensen zo lang en prettig mogelijk laten leven in hun eigen wijk, een vitale wijk.

OP ZOEK NAAR HULP
OF ONDERSTEUNING?

Geef ons de Vijf!

🍪 Wij verzamelen cookies voor een goede weergave van deze website.