Skip links
LOOP BINNEN BIJ DE WIJKHOTSPOT

Sociale Benadering Dementie: de Social Trial in Roermond krijgt een vervolg

De ondersteuning van (thuiswonende) mensen met dementie volgens de Sociale Benadering Dementie (SBD) krijgt na een succesvolle social trial van twee jaar een vervolg. Met ingang van maart is het vervolgtraject gestart, waarbij gekeken wordt hoe de aanpak een structurele plek kan krijgen in Roermond.

Bijna 60 mensen met dementie en hun naasten kregen de afgelopen twee jaar ondersteuning van het SBD-team. Medewerkers van het Sociaal Benaderingsteam Dementie (‘SBD-teamleden’), maar ook vrijwilligers en studenten gaven ondersteuning door aan te sluiten bij de dagelijkse bezigheden. ‘’Met hulp van Ine ben ik in contact gekomen met andere mensen tijdens de inloop van de Graasj en heb ik er een nieuwe vriend erbij gekregen.”, aldus een van de deelnemers.

Positieve resultaten
Vanwege de positieve resultaten op zowel de kwaliteit van het leven als de zorgkosten, krijgt de Social Trial een vervolgtraject. Tijdens het vervolgtraject wordt onderzocht hoe de aanpak in Roermond geborgd kan worden en wat daarvoor nodig is. Dit wordt gedaan in samenwerking met De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Proteion, zorgverzekeraar CZ, zorgkantoor VGZ, Alzheimer Noord- en Midden-Limburg, Vijf, Ketennetwerk Hulp bij Dementie Midden-Limburg en de Gemeente Roermond. “De aanpak van de sociale benadering maakt dat mensen met dementie zich gesteund voelen in het alledaagse leven. De aanpak willen we dan ook graag voortzetten. Geweldig dat we nu het vervolgtraject gaan inzetten samen met onze partners”, aldus wethouder Marianne Smitsmans van gemeente Roermond.

Over de Sociale Benadering Dementie
Met de Sociale Benadering Dementie staat de mens centraal in plaats van de patiënt. SBD gaat hierin uit van de persoon met dementie en de wisselwerking met zijn/haar omgeving: door terugkeer van sociale rollen staat de dagelijkse leefwereld van de persoon met dementie weer centraal. Activiteiten komen tot stand vanuit persoonlijke interesse en motivatie en zijn niet het gevolg van de patiëntrol. De mens met dementie voelt zich weer mens. Persoonlijke aandacht en verbinding zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Zie voor meer informatie over de Sociale Benadering Dementie:

OP ZOEK NAAR HULP
OF ONDERSTEUNING?

Geef ons de Vijf!

🍪 Wij verzamelen cookies voor een goede weergave van deze website.