Skip links
zorgstart van start

ZorgStart helpt inwoners aan een baan in de zorg

Op 1 oktober 2022 is ZorgStart van start gegaan in de regio Noord- en Midden-Limburg. Vijf is een van de 14 deelnemende partners die vanuit ZorgStart gezamenlijk de mobiliteit van inwoners uit de regio naar de zorgsector wil vergroten. ZorgStart biedt kansen voor mensen met een hart voor de zorg en komt tegemoet aan de toenemende vraag van werkgevers naar personeel.

ZorgStart is er voor elke inwoner van Noord- en Midden-Limburg die wil ontdekken of de zorg iets voor hem of haar is. Met of zonder zorgachtergrond, dat maakt bij ZorgStart niet uit. Iedereen is welkom! Bij ZorgStart kan een geïnteresseerde inwoner zich oriënteren op de verschillende zorgvragen, maar ook op opleidingen, functies en kansen op de arbeidsmarkt.


Op vrijdag 30 september vierden alle betrokken organisaties de kick-off van ZorgStart in Noord- en Midden-Limburg. “Er is veel onbenut potentieel in de regio dat via ZorgStart naar de zorg begeleid kan worden,” aldus wethouder Smitsmans van gemeente Roermond. “We moeten het anders gaan doen. Dit is dé kans om het werk anders te gaan organiseren en om mensen met een hart voor de zorg kansen te bieden,” aldus Theo Mennen van De Zorggroep.


ZorgStart gaat in de regio Noord- en Midden-Limburg samenwerken met Proteion, PSW, MET GGZ, VIGO (Vincent van Gogh), Koraal, VIJF, Land van Horne, De Zorggroep, Daelzicht, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, SGL, Samenwerkingsverband Fijn! (Care+, Confidence Twende, Zorgverlening PGZ), Gilde Opleidingen, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, WerkgeversServicepunt Midden-Limburg, Werk.kom, UWV en Stichting Calibris Advies. ZorgStart gaat in Noord- en Midden-Limburg actief zijn in maar liefst 14 gemeentes van in totaal meer dan 500.000 inwoners.


Krapte op de arbeidsmarkt
Werkgevers in de zorg staan voor grote uitdagingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag neemt de vraag naar personeel toe. Deze krapte op de arbeidsmarkt biedt steeds meer kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden, waarvan specifieke groepen nog steeds moeilijk aan het werk komen vanwege de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt. “We moeten stoppen om elkaar te zien als concurrenten op de arbeidsmarkt, maar ons hard maken voor al het potentieel in de regio,” aldus René Bertrams van Proteion.

Meerdere werkgevers geven aan dat niet het opleidingsniveau, maar levenservaring, stevig in je schoenen staan en je kunnen verhouden tot de mensen die afhankelijk zijn van een hulpvraag de belangrijkste criteria zijn voor toekomstig personeel. Dat biedt kansen voor mensen die (nog) niet over de juiste diploma’s beschikken, maar wel ‘hart voor de zorg’ hebben.


Na aanmelding wordt op maat en met persoonlijk advies de route naar een baan in de zorg gevormd. Werkgevers worden vanuit ZorgStart ondersteund en gefaciliteerd bij de instroom van nieuwe medewerkers.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.zorgstart.nl

OP ZOEK NAAR HULP
OF ONDERSTEUNING?

Geef ons de Vijf!

🍪 Wij verzamelen cookies voor een goede weergave van deze website.